Клиника по неврохирургия
Клиника по неврохирургия

Описание

.

Клиниката извършва:

- хирургично лечение на заболявания на централна и периферна нервна система

- травми на главен и гръбначен мозък, периферни нерви

- тумори на главен и гръбначен мозък

- съдови заболявания на ЦНС

- спондило-дискогенни  дегенеративни заболявания на гръбначния стълб и гръбначния мозък

- възпалителни заболявания на ЦНС

- вродени малоформации  на ЦНС

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2