Спешно приемно отделение
Спешно приемно отделение
6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2