Клиника по акушерство и гинекология
Клиника по акушерство и гинекология
6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2