За нас

„ТДКЦ”, клон Стара Загора е лечебно заведение, което предлага висококачествена медицинска помощ. Центърът разполага с модерна апаратура и квалифициран медицински персонал. Основан е през 2005 година и е приемник на Транспортна болница гр. Стара Загора.

Дейност на „ТДКЦ”, клон Стара Загора

Дейността на „ТДКЦ” се основава на традициите в оказването на своевременна, достъпна и качествена специализирана помощ и значителната обезпеченост с високоспециализиран персонал и медицинска апаратура.

Предмет на дейност:

- диагностика

- лечение, рехабилитация, наблюдение на болни

- консултации и профилактика

- дейности по предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации

- извършване на експертиза за временна нетрудоспособност, наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическо развитие на лица до 18 години

- извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации

- издаване на документи, свързани с дейността и насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ

Дейността осъществявана от лечебното заведение съответства на изискванията посочени в ЗЛЗ и НРД за 2014 година.

Лекари - специалисти в „ТДКЦ”, клон Стара Загора

„ТДКЦ” разполага със специалисти в областта на:

- кардиология

- неврология

- акушер гинекология

- офталмология

- педиатрия

- хирургия и онкология

- ендокринология

- оториноларингология

И други квалифицирани кадри с дългогодишен професионален опит в областта на медицината.

Специализирани медицински кабинети в „ТДКЦ”, клон Стара Загора

В „ТДКЦ” са изградени множество специализирани кабинети за медицинска помощ. На територията на центъра заседават обща ЛКК и специализирана ЛКК по детски болести.

Медицинска апаратура в „ТДКЦ”, клон Стара Загора

„ТДКЦ” разполага с модерна лабораторна и апаратурна диагностична база. Лечебното заведение е оборудвано с високотехнологична медицинска техника за бързо и точно диагностициране и лечение