За нас

"Медицински център Св.Пантелеймон" е регистриран като лечебно заведение на 25 януари 2006 година. Медицинският център разполага със самостоятелна сграда и специализирани кабинети, оборудвани със съвременна и модерна диагностична апаратура. В медицинския център работят лекари - специалисти, които са заслужили доверието и уважението на техните пациенти.Св. Пантелеймон, живял в Никомидия през III век. Учил при знаменития лекар Ефросин

"Медицински център Св. Пантелеймон" има сключен договор с НЗОК от 03.04.2006 година за следната специализирана медицинска помощ: КАРДИОЛОГИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, ПУЛМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ, УШНИ-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ, ХИРУРГИЯ и ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ОЧНИ БОЛЕСТИ, ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ, КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ и ПСИХОЛОГИЯ.    

Съществена структура в медицинският център е Служба трудова медицина "ГЕО-КАМ" ООД с първоначална регистрация в МЗ: N: 120/2000 година. И последна пререгистрация с N: 084-2/2009 година, с договори за обслужване с над 300 фирми. Предварителните и периодичните медицински прегледи на работещите в обслужваните от СТМ фирми се извършват от медицинските екипи на "Медицински център Св. Пантелеймон".