кабинет по УНГ
кабинет по УНГ

Описание

Медицински услуги:

• Прегледи

• Фарингоскопия

• Индиректна ларингоскопия

• Риноскопия, отоскопия

• Продухване на Евстахиевата тръба по Полицер

• Продухване на Евстахиевата тръба със сонда

• Промивка при церумен

• Екстракция на чуждо тяло

• Камертонално изследване на слуха

• Изследване на слуха с аудиометър

, България