кабинет по кардиология
кабинет по кардиология

Описание

Медицински услуги:

• Първични и вторични прегледи по профил "Кардиология";

• Консултативни прегледи, диагностика, лечение и профилактика на сърдечни заболявания;

• Експертиза на временна нетрудоспособност по посочения профил;

• Насочване и хоспитализация в болница, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия.

, България