кабинет по неврология
кабинет по неврология

Описание

Медицински услуги:

• Първични и вторични прегледи по профил "Неврология";

• Експертиза на временна нетрудоспособност по посочения профил;

  • ЕЕГ

• Насочване и хоспитализация в болница, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия.

, България