психологичен кабинет
психологичен кабинет

Описание

  • Отворени и корпоративни тиймбилдинги
  • Обучения и тернинги
  • Диагностика на организационния стрес и социално-психологичния микриклимат
  • Изготвяне психологичен профил на длъжностти
  • Подбор на служители
  • Индивидуални и групови психологически тестове
, България