кабинет по хирургия и детска хирургия
кабинет по хирургия и детска хирургия

Описание

Медицински услуги:

• Прегледи и хирургични манипулации

• Обработка на рани

• Превръзки

• Малки амбулаторни операции

, България