клинична лаборатория
клинична лаборатория

Описание

Медицински услуги:

• Изследване на 18 хематологични показатели

• Изследване на биохимични проби

• Изследване на 10 химични показатели в урината

• Изследване на показатели на кръвосъсирването

• Изследване на определени "биомаркери за експозиция" и "биомаркери за ефект" на рискови професионални групи изложени на въздействие на наднормени концентрации на токсични вещества.

• Изследване на тироидни хормони, PSA/простатно специфичен антиген/, микроалбуминурия

, България