Описание

МЦ Свети Лука

Създаден е през 1999г. от няколко лекари - бивши и настоящи преподаватели от Медицински факултет на Тракийския Университет в гр. Стара Загора. В него работят над 20 висококвалифицирани лекари специалисти в различни области на медицината. Извършват се голям набор от клинико- диагностични , функционални и лабораторни изследвания. Добре развита е физикалната и рехабилитационна медицина, предлагаща съвременни методи за възстановяване след заболяване и инциденти. Медицинският център РАБОТИ С НЗОК, с повечето Доброволни здравноосигурителни фондове : Доверие, Дженерали, Медико-21, Токуда, Евроинс и др.

Тук ще откриете специалисти в следните области:

 • Вътрешни болести
 • Кардиология
 • Гастроентерология
 • Пулмология
 • Психиатрия
 • Ортопедия и Травматология
 • Хирургия
 • Очни болести
 • Неврология
 • Физиотерапия и рехабилитация
 • Спортна медицина
 • Микробиология