кабинет по хирургия
кабинет по хирургия

Описание

  • Първични и вторични прегледи в специалностите обща, гръдна и лапароскопска хирургия;
  • Консултативни прегледи, диагностика и лечение;
  • Малки амбулаторни операции;

Профилактични прегледи- рак на млечната жлеза, рак на дебелото черво и др.

www.hirurgia.org

, България