кабинет по кардиология
кабинет по кардиология

Описание

    • Първични и вторични прегледи;
    • Консултативни прегледи, диагностика, лечение и профилактика на сърдечни заболявания;
  • 12 канално ЕКГ
  • 24 часов Холтер ЕКГ
  • Велоергометричен стрес тест
  • Ехокардиография
, България