кабинет по белодробни болести
кабинет по белодробни болести

Описание

  • Първични и вторични прегледи;
  • Консултативни прегледи, диагностика, лечение и профилактика на болести на дихателната система;
  • Спирометричен анализ и други изследвания на дишането
, България