кабинет по гастроентерология
кабинет по гастроентерология

Описание

  • Първични и вторични прегледи;
  • Консултативни прегледи, диагностика, лечение и профилактика на заболявания на храносмилателната система;
  • Ехографска диагностика на коремни органи;
, България