кабинет по неврология

кабинет по неврология

, България

Описание

  • Първични и вторични прегледи;
  • Консултативни прегледи, диагностика, лечение и профилактика на болести на нервната система;
  • ЕЕГ