кабинет по психиатрия, семейна психотерапия
кабинет по психиатрия, семейна психотерапия

Описание*

  • Предоставя специализирана профилактична, диагностична, лечебна, консултативна, психиатрична и психотерапевтична помощ- индивидуална, брачна и семейна.
    , България