кабинет по психиатрия, семейна психотерапия

кабинет по психиатрия, семейна психотерапия

, България

Описание

  • Предоставя специализирана профилактична, диагностична, лечебна, консултативна, психиатрична и психотерапевтична помощ- индивидуална, брачна и семейна.