кабинет по физиотерапия и рехабилитативна медицина
кабинет по физиотерапия и рехабилитативна медицина

Описание

Осъществяват се следните дейности и услуги:

1. Микровълнова терапия
2. Високочестотна терапия
3. Средночестотна терапия
4. Нискочестотна терапия
5. Светлолечение
6. Ултразвукова терапия

7. Магнитотерапия
8. Лазертерапия
9. Акупунктура
10. Термотерапия
11. Криотерапия
12. Кинезитерапия и лечебен масаж

13. Екстензионна терапия
14. Ултразвуков антицелулитен масаж с жив колаген

ВОДОЛЕЧЕБЕН СЕКТОР

, България