микробиологична лаборатория
микробиологична лаборатория

Описание

Лабораторията извършва клинико-микробиологични изследвания при инфекциозни заболявания на дихателната система, отделителната и половата система, инфекциозни заболявания на кожата и меките тъкани, храносмилателната система и др.

http://www.firstmicrolab.com/

, България