кабинет по ортопедия и травматология
кабинет по ортопедия и травматология

Описание

  • Първични и вторични прегледи;
  • Консултативни прегледи, диагностика, лечение и профилактика;
  • Ехографска диагностика на стави
, България