За нас

МБАЛ " Ниамед" е многопрофилна болница, основана през 2007, която осъществява лечебна и диагностична дейност в уютна, модерна обстановка с оборудване на най-съвременно ниво и специалисти с европейска квалификация.

Болницата разполага с 5 отделения: Акушер-гинекологично, Неонатаологично, Хирургично, Гастроентерологично и Отделение по анестезиология и реанимация, родилна зала, 3 операционни зали, в които се извършват и лапароскопски (безкръвни) операции, високотехнологична апаратура и собствен реанимобил. Болницата разполага и с Медицински център. Лечебното заведение има договор с НЗОК за множество клинични пътеки.МБАЛ "НиаМед" работи по договор с НЗОК

Лечебното заведение е със статут на Многопрофилна болница за активно лечение. Има 60 легла, и разполага с:

 • 5 отделения                                   
 • 3 операционни зали
 • родилна зала
 • високотехнологична апаратура
 • собствен реанимобил
 • образна диагностика
 • клинична лаборатория


Акушеро-гинекологично отделение

 • раждане по нормален механизъм
 • под епидурална анестезия
 • оперативно раждане
 • под спинална анестезия
 • под ендотрахиална анестезия
 • под масково-венозна анестезия
 • прекъсване на бременност по медицински показания и по желание
 • гинекологични операции
 • коремни
 • вагинални
 • пластични вагинални
 • при злокачествени заболявания


Отделение по неонатология
Отделението разполага с:

 • 6 кувьоза
 • монитори
 • респиратор
 • термолегла
 • лампи за фототерапия


Отделение по Хирургия


Стационарно лечение на хирургични заболявания.
Отделението, разположено на цял етаж в болницата, разполага със собствена операционна зала, оборудвана със съвременна високотехнологична апаратура и сектор за активно следоперативно наблюдение.

Широко и застъпена и се развива минимално-инвазивната (ендоскопска, лапароскопска) хирургия.


Отделение по анестезиология и реанимация

Отделението разполага с висококачествена съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании.

В отделението има разкрити 6 реанимационни легла, оборудвани с необходимата техника за наблюдение и интензивно лечение на болни след големи оперативни интервенции и такива в критично състояние, отговарящи на II ниво на компетентност съгласно Стандарта по Анестезиология и Реанимация.


Гастроентерология
Отделението по Гастроентерология осигурява диагностика и стационарно лечение на равнище за стандартите за добра медицинска помощ за стандартипе по Гастроентерология В отделението по Гастроентерология работят специалисти с дългогодишен опит в диагностиката и лечението на: -болести на хранопровода - болести на стомаха и дванадесетопръстника -болести на тънките и дебелите черва - болести на черния дроб - болести на жлъчния мехур и жлъчните пътища - болести на панкреаса Отделението има специализиран диагностичен кабинет,оборудван със съвременна ендоскопска апаратура с възможност за Доплер ехография.

Болницата разполага със собствена модерна клинична лаборатория, с възможност за автоматичен анализ на пълния обем хематологични, биохимични, хемостазеологични, хормонални и имунологични показатели, анализ на урина, както и собствена патохистологична лаборатория, собствена микробиологична лаборатория и сектор по образна диагностика. "НиаМед" разполага и с реанимобил.

МБАЛ и МЦ "НиаМед" работят със следните  доброволни здравноосигурителни фондове:
1. ЗОК "Дженерали Закрила здравно осигуряване" АД
2. ЗОК "България Здраве" АД
3. "FiHealth застраховане" АД
4. "ДЗИ Здравно осигуряване" АД
5. ЗОД "Булстрад Здраве" АД