неонатологично отделение
неонатологично отделение

Описание

В Неонатологичното отделение на Болница НиаМед под ръководството на д-р Сакарски се извършва първична реанимация на всички новородени, както и тяхната адаптация към външните условия на живот. Провежда се лечение на белодробната и сърдечна патология, жълтеницата при новороденото и при необходимост се коригира водно-солевия баланс на бебето. Извършват се също така профилактика и лечение на възникнали инфекции. Провеждат се всички задължителни ваксинации според Българския имунизационен календар. Осъществява се ежедневен контакт с родилката за обучение и съвети за последващото отглеждане на роденото бебе.

Отделението е напълно оборудвано с всички необходими консумативи и апаратура (кувьози, монитори, перфузори, лампи за фототерапия и т.н.) и работи денонощно без прекъсване.

, България