отделение за анестезиология и интензивно лечение
отделение за анестезиология и интензивно лечение

Описание

Отделението за Анестезия и Интензивно Лечение към МБАЛ НиаМед съществува от откриването на МБАЛ НиаМед.

В отделението има разкрити 6 реанимационни легла, оборудвани с необходимата техника за наблюдение и интензивно лечение на болни след големи оперативни интервенции и такива в критично състояние, отговарящи на II ниво на компетентност съгласно Стандарта по Анестезиология и Реанимация.В отделението работи високо квалифициран персонал, който умее професионално да прилага всички съвременни техники за анестезия и реанимация.

, България