хирургично отделение
хирургично отделение

Описание

Отделението по хирургия на МБАЛ "Ниа Мед" ООД е специализирана структура за стационарно лечение на разнообразни по характер и обем хирургични заболявания. Разположено е на 4 и 5 етаж на болничната сграда.

Отделението, разположено на цял етаж в болницата, разполага със собствена операционна зала, оборудвана със съвременна високотехнологична апаратура и сектор за активно следоперативно наблюдение.

В отделението по хирургия се осъществява прием и лечение на пациенти от региона и цялата страна. От началото на 2008 г. отделението разшири дейността си като изпълнител на болнична помощ по договор с РЗОК с нови клинични пътеки (КП).

Целта на работещите в Отделението по хирургия е постоянното повишаване на качеството на обслужване на хирургичните пациенти в условията на съвременната високооборотна хирургия.

Широко и застъпена и се развива минимално-инвазивната (ендоскопска, лапароскопска) хирургия.

, България