Кабинет Очни болести
Кабинет Очни болести

Описание

Офталмологията е клон от медицината, който се занимава с болестите на зрителния анализатор и с лечението им. Зрителният анализатор е елемент с фундаментална когнитивна функция за адаптацията на живия организъм. 80% от сетивната информация за човека се осигурява само от зрението.

.

6000, Стара Загора, България, ул. Цар Иван Шишман 41