За нас

Медицински център " Здраве М" е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Основни насоки в дейността на центъра- диагностика на ракови заболявания.

Медицински център "Здраве М" е създаден през 1996 година от д-р Здравка Маринова, акушер-гинеколог с богат професионален опит и е от първите регистрирани частни лечебни заведения в града.

Медицински център "Здраве М" Ви предлага комплекс от оборудвани със съвременна апаратура кабинети и профeсионалисти от следните медицински специалности:

 • Ендокринология;
 • Хирургия;
 • Очни болести;
 • Кожни болести;
 • Акушерство и гинекология;
 • Кардиология;

Основни насоки в дейността на центъра- диагностика на ракови заболявания. Част от лекарският екип е натрупал своя професионален опит в диагностиката и лечението на онкологичната заболеваемост в КОЦ- Стара Загора.

Диагностичният процес се подпомага от ехографска диагностика и медико-диагностична лаборатория- патохистология и цитология.

 Патохистологичната и цитологична лаборатория, ръководена от д-р Кънева, осигурява точна и бърза диагностика на биопсии, взети от всички органи.

Медицинската дейност в центъра се основава на постиженията на медицинската наука, правилата за добра медицинска практика, изискванията на ЗНЗ и НРД.

Медицински център "Здраве М" осъществява следните дейности:

 • диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в амбулаторна и домашна обстановка;
 • консултации по повод диагностика и лечение на остро и хронично болни лица;
 • профилактика на заболяванията, с оглед ранното им откриване и предотвратяване на усложненията;
 • оперативни интервенции с локална анестезия и манипулации с диагностична, лечебна и профилактична цел;
 • предписване на лекарствени средства, медицински пособия;
 • лабораторни, ехографски и др.инструментални изследвания;
 • хоспитализация на нуждаещите се от болнично лечение и насочване на пациенти за високоспециализирани изследвания и тясноспециализирани консултации;
 • експертиза на временната нетрудоспособност;
 • диспансеризация на болни с хронични заболявания;
 • консултативна помощ при наблюдение на бременни и жени по време на майчинство;
 • участие в национални програми по здравни приоритети;
 • промоция на здравето и участие в целеви здравно-профилактични програми;