За нас

Многопрофилна болница за активно лечение – Свиленград е с предмет на дейност диагностика и лечение на остри и хронични заболявания, родилна помощ, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия.

Болницата е оборудвана с модерна апаратура,а високо квалифицирани специалисти, оказват качествена болнична помощ на лица, нуждаещи се от активно лечение по следните направления:

- Вътрешни болести

- Обща хирургия

- Акушерство и гинекология

- Анестезиология и интензивно лечение

- Неврология

- Педиатрия

- Физиотерапия и рехабилитация

Лечебното заведение пряко обслужва населението на общините Свиленград, Любимец, Тополовград и Ивайловград.

В МБАЛ - Свиленград работят 175 души персонал,от които 37 лекари, 65 медицински сестри, акушерки, лаборанти и друг персонал.

Болницата разполага със 130 легла, разпределени в : Хирургично отделение; Акушеро-гинекологично отделение; Отделение по Вътрешни болести; Педиатрично отделение; Отделение по Нервни болести; Отделение по Физиотерапия и рехабилитация; Отделение по Хемодиализа.

В отделението по Хемодиализа се обслужват пациенти и от общините Харманли и Ивайловград.