За нас

"Медицински център 1-Харманли” ЕООД е лечебно заведение за специализирана доболнична помощ, в което се осигурява професионално и коректно медицинско обслужване.

Лечебното заведение разполага с модерната и качествена апаратура и осигурява пълен набор от медицински услуги :

- Хирургия ;

- Психиатрия ;

- Ендокринология ;

- Неврология ;

- Дерматовенерология ;

- Кардиология ;

- УНГ ;

- Вътрешни болести ;

- Клинична лаборатория ;

- Рентгенови и ехо графски изследвания ;

- Ехокардиография, ехомамография, ехография на коремни органи, щитовидна жлеза, тестиси и др. ;

В центъра функционира Обща ЛК Комисия.

"Медицински център 1-Харманли” ЕООД има договор с НЗОК; Доброволни здравно осигурителни фондове.