Първо вътрешно отделение към МБАЛ хасково
Първо вътрешно отделение към МБАЛ хасково

Описание

Многопрофилно отделение със сектори от функционален тип ,,Ендокриногогия и болести на обмяната” и ,,Пулмология и фтизиатрия”

Отделението е разположено в първи корпус на МБАЛ ХАСКОВО АД, на втория етаж. Сградата е снабдена с асансьор, което дава възможност за улеснено движение на пациентите, персонала, посетителите.

Първо вътрешно отделение разполага с 25 легла, разположени в 11 стаи – всяка със самостоятелен санитарен възел и кабелна телевизия. В структурата на отделението са включени също център за обучение на болни със захарен диабет и стая за спирометрии и инхалации на белодробноболните.

Отделението разполага с необходимото оборудване за лечение на критични състояния, включващо апаратура за контрол на жизнените функции. На територията на отделението има и ехограф с трансдюсер с възможност за изследване на щитовидна жлеза.

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

В отделението се диагностицират и лекуват заболявания на вътрешните органи, които могат да се групират вследните системи : 

I. Ендокринологични заболявания: Захарен диабет - диагностика, лечение на диабетна кетоацидоза, диабетна кома и усложнения на захарния диабет /диабетна ангиопатия - ретинопатия и диабетна гангрена, диабетна нефропатия и диабетна невропатия/.
- Базедова болест - диагностика, лечение, проследяване, подготовка за оперативна интервенция - Нодозни струми, тиреоидити, карцином на щитовидната жлеза, микседем, адисонова болест, хиперкортицизъм, заболяване на паратиреоидните жлези и хипофизата - Диагностика и лечение. 

II. Заболявания на на дихателната система /пневмонии, бронхити, пневмофибрози, белодробен енфизем, плеврити, карцином на белия дроб, саркоидоза и белодробен тромбоемболизъм, бронхиална астма/- диагностика, изследвния ехография на бял дроб, плеврална пункция, подготовка за оперативно лечение. 

III. Заболявания на стомашно - чревния тракт: /хронични гастрити, язвена болест на стомаха, хронични колити, карцином на стомаха, хронични колити, карцином на дебелото черво, ХУХК, усложненията на язвената болест, стеноза на пилора - диагностика, лечение, подготовка за оперативно лечение. 

IV. Заболявания на черния дроб и жлъчната система - хронични хепатити, цироза на черния дроб и усложненията /кървене, енцефалопатия, асцит/ карцином на черния дроб, жлъчна калкулоза, холецистити, механичен иктер - диагностика, ехографско излеване,коремна пункция, поставяне сонда на Блек Мор и медикаментозно лечение. 

V. Кръвни заболявания - заболявания на лимфната система, болест на Ходжкин, левкози, анемии, тромбоцитопения, хемофилия - диагностика, изследвания, лечение, кръвопреливане. 

VI. Бъбречни заболявания - бъбречна калкулоза, остри хронични пиелонефрити, остри хронични глумерулонефрити колагенози, диабетна нефропатия, болни с ХБН и хрониохемодиализа - диагностика ехографско изследване, лечение, подготовка за включване на хемодиализа. 

VII. Болни с отравяния /медикаментозни, гъбни, промишлени отрови, алкохол/ и болни с алергии, остро настъпили /при ухапване от насекоми/ усложнени със шокови състояния - диагностика и лечение. 

VIII. В отделението са преминали и лекувани болни, които са имали сърдечно съдови заболявания /хипертонична болест, застойна сърдечна недостатъчност, ИБС и кардиомиопатии. 

Тел.: 038/ 606 734- началник отделение, 606 732 - старша сестра, 606 733 - манипулационна


6300, Хасково, България, бул.Съединение 49