Ортопедо-травматологично отделение към МБАЛ Хасково
Ортопедо-травматологично отделение към МБАЛ Хасково

Описание

Ортопедо-травматологично отделение се прилагат съвременни методи - консервативни и широк кръг оперативни методи за лечение на травматологично и ортопедично болни пациенти, съобразени с изискванията на НЗОК за клиничните пътеки.

В Ортопедо-травматологично отделение се прилагат съвременни методи - консервативни и широк кръг оперативни методи за лечение на травматологично и ортопедично болни пациенти, съобразени с изискванията на НЗОК за клиничните пътеки.

В приемния кабинет на отделението се обработват и травматично болните преминали през спешно отделение на МБАЛ Хасково АД.

Грижите и вниманието към пациентите отговарят на съвременните европейски и световни стандарти. 

Дейности:

1. Диагностика на ортопедично-травматологични заболявания: прегледи, рентгенологично образни изследвания, клиниколабораторни изследвания

2. Консервативно лечение на ортопедо-травматологични заболявания на опорно-двигателния апарат: вродени и придобити заболявания, счупвания, изкълчвания, навяхвания


  • мускулни, венозни и вътреставни апликации,
  • наместване на фрактури и луксации под анестезия
  • прилагане на имобилизация: меки превръзки, ортези, гипсова имобилизация

3. Оперативно лечение: вродени и придобити заболявания, счупвания, изкълчвания, наранявания, травматични ампутации на крайниците, костни и мекотъканни корекции на деформации.

При счупванията на малките ,средни и особено големите кости на крайниците (които са и животозастрашаващи) се използват новите методи за фиксиране с метални остеосинтетични средства. За активното внедряване на най-модерните методики се работи в тясна връзка с Клиниката по Ортопедия и Травматология към Университетска болница ”Св.Георги” гр.Пловдив.

4. Медикаметозна терапия за гладко и без усложнения протичане на възстановителния процес и ресоциализация на пациентите.

НАШАТА ЦЕЛ:

ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ.

Тел.: 038/ 606 769 - началник отделение, 606 870 - старша сестра.


6300, Хасково, България, бул.Съединение 49