Офталмологично отделение

Офталмологично отделение

6300, Хасково, България, бул.Съединение 49

Описание

Очно отделение при МБАЛ АД гр. Хасково е диагностично и лечебно звено, осигуряващо денонощен прием и лечение на пациенти. Висшият и полувисшият персонал е висококвалифициран