Офталмологично отделение
Офталмологично отделение

Описание

Очно отделение при МБАЛ АД гр. Хасково е диагностично и лечебно звено, осигуряващо денонощен прием и лечение на пациенти. Висшият и полувисшият персонал е висококвалифициран
6300, Хасково, България, бул.Съединение 49