ОАИЛ към МБАЛ Хасково
ОАИЛ към МБАЛ Хасково

Описание

Сектор "Интензивно лечение" осигурява лечението на всички пациенти с тежки нарушения на основните жизнени функции: съзнание, дишане, хемодинамика, метаболитни нарушения, шок, политравма, сепсис, полиорганна недостатъчност, отравяния, както и пациенти след тежки оперативни интервенции.
6300, Хасково, България, бул.Съединение 49