Отделение по образна диагностика към МБАЛ Хасково
Отделение по образна диагностика към МБАЛ Хасково

Описание

Отделението по образна диагностика предоставя високо и тясно специализирана – рентгенологична и компютър-томографска медицинска помощ на пациентите.
6300, Хасково, България, бул.Съединение 49