ТЕЛК към МБАЛ Хасково
ТЕЛК към МБАЛ Хасково

Описание

В ТЕЛК се освидетелствуват лица по повод на отпускане на инвалидна, социална пенсия и социални придобивки.
6300, Хасково, България, бул.Съединение 49