ТЕЛК към МБАЛ Хасково

ТЕЛК към МБАЛ Хасково

6300, Хасково, България, бул.Съединение 49

Описание

В ТЕЛК се освидетелствуват лица по повод на отпускане на инвалидна, социална пенсия и социални придобивки.