Отделение по функционална диагностика към МБАЛ Хасково
Отделение по функционална диагностика към МБАЛ Хасково

Описание

Отделението по функционална диганостика в МБАЛ Хасково обслужва всички болнични звена.

Отделението по функционална диганостика в МБАЛ Хасково обслужва всички болнични звена. То разполагага със следната апаратура:

- ехограф Сименс цветен доплер,

- видеоендоскопска система Олимпус,

- електрокардиограф,

- спирокомб,

- велоергометър Кеттлер.

В отделението работят 4 лекари, 2 медицински сестри, 1 санитар. 

Тел.: 038/ 606 860 - лекарски кабинет, 606 766 - мед. сестри.

6300, Хасково, България, бул.Съединение 49