Отделение по ревматология
Отделение по ревматология

Описание

Отделение по ревматология към МБАЛ - АД гр.Шумен
9700, Шумен, България, гр.Шумен
+3598993100010898714937