Последователи
д-р Невин Месру Садъкова
д-р Невин Месру Садъкова
Общопрактикуващ лекар
д-р Юлияна Иванова
д-р Иван Николов Иванов
д-р Иван Николов Иванов
Анестезиология и интензивно лечение
Д-р Мария  Ранчева
Д-р Мария Ранчева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Елена  Арабаджийска
д-р Маргарита Славова
д-р Маргарита Славова
Общопрактикуващ лекар
д-р Владимир  Статков
д-р Блага Димитрова Георгиева
д-р Блага Димитрова Георгиева
Нервни болести / Неврология
д-р Мариела Теохарова
д-р Мариела Теохарова
Нервни болести / Неврология
д-р Ивелин Ал Самра
д-р Мариана  Близнашка
д-р Теодор Банев
д-р Теодор Банев
Студент по медицина
д-р Николай Николов
д-р Николай Николов
Общопрактикуващ лекар
д-р Венцислав  Веселинов
д-р Якуб  Фаиков Делиибрямов
д-р Стефан  Първанов
д-р Ангел  Стоянов
Ралица Вътова
Лорен Абдулхаким АлШаргаби
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Свилен Станчев
Константина Константинова
1 2 3 4