Последователи
Д-р Yuliyan  Kirov
Д-р Yuliyan Kirov
Кардиология
Ивана Добрева
Ивана Добрева
Студент по здравни грижи
д-р Невин Месру Садъкова
д-р Невин Месру Садъкова
Общопрактикуващ лекар
д-р Иван Николов Иванов
д-р Иван Николов Иванов
Анестезиология и интензивно лечение
Д-р Мария  Ранчева
Д-р Мария Ранчева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Маргарита Славова
д-р Маргарита Славова
Общопрактикуващ лекар
д-р Блага Димитрова Георгиева
д-р Блага Димитрова Георгиева
Нервни болести / Неврология
д-р Мариела Теохарова
д-р Мариела Теохарова
Нервни болести / Неврология