Последователи
Марина Тарашева
Марина Тарашева
Студент по медицина
Виктория  Владиславова  Славчева
Ивана Добрева
Ивана Добрева
Студент по здравни грижи
д-р Невин Месру Садъкова
д-р Невин Месру Садъкова
Общопрактикуващ лекар
д-р Юлияна Иванова
д-р Иван Николов Иванов
д-р Иван Николов Иванов
Анестезиология и интензивно лечение
Д-р Мария  Ранчева
Д-р Мария Ранчева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Елена  Арабаджийска
д-р Маргарита Славова
д-р Маргарита Славова
Общопрактикуващ лекар
д-р Владимир  Статков
д-р Блага Димитрова Георгиева
д-р Блага Димитрова Георгиева
Нервни болести / Неврология
д-р Мариела Теохарова
д-р Мариела Теохарова
Нервни болести / Неврология
д-р Ивелин Ал Самра
д-р Мариана  Близнашка
д-р Теодор Банев
д-р Теодор Банев
Студент по медицина
д-р Николай Николов
д-р Николай Николов
Общопрактикуващ лекар
д-р Венцислав  Веселинов
Д-р Павел Павлов
Д-р Павел Павлов
Общопрактикуващ лекар
1 2 3 4