ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ
ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

Описание

В отделението по Инвазивна кардиология извършва интегрална диагностика и лечение на всички сърдечни и съдови заболявания, като в този аспект е единствено за България. Отделението разполага с високо квалифицирани лекари и персонал. Инвазивната кардиология е авангардна и високотехнологична специалност. Тя включва поредица от процедури, които са “златен стандарт” в диагностиката и осигуряват ефективно и нетравматично лечение на цялата гама сърдечно-съдови заболявания.

В него се извършва ендоваскуларна /катетърно базирана/ терапия на :

 • Коронарна, периферна, висцерална и мозъчна атеросклероза
 • Остри коронарни, мозъчно и периферно-съдови синдроми
 • Дисекации и аневризми на аортата
 • Аневризми на мозъчните артерии,
 • Резистентна артериална хипертония,
 • Венозни стенози и тромбози,
 • Белодробни емболии.
 • Корекция на сърдечни и съдови малформации

Отделението е част от клиниката по кардиология и ангиология. Това дава възможност за комплексен подход в лечението на сърдечно-съдовите заболявания, който е уникален за България.
Отделението по инвазивна кардиология работи съвместно с отделението по ангиология, отделението по инвазивна неврология и отделението по инвазивна електрофизиология и кардиостимулация и е интегрална част от:

 • Центъра за Мултифокална атеросклероза (МФА) – ранна диагностика и комплексна терапия,
 • Центъра за диагностика и лечение на хроничната церебро-спинална венозна инсуфициенция –CCSVI и
 • Центъра за диагностика и лечение на БТЕ.

Отделението по Инвазивна кардиология работи в тясна колаборация с отделенията по Кардио хирургия,Съдова хирургия и образна диагностика
Екипът на отделението се състои от 7 инвазивни кардиолози с дългогодишен опит и се ръководи от доц. Иво Петров и д-р Костадин Кичуков.
Отделението извършва два основни вида дейности – амбулаторно-консултативна и болнична.

, България