РИТЪМНИ И ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ НА СЪРЦЕТО
РИТЪМНИ И ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ НА СЪРЦЕТО

Описание

Отделението се занимава с диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения на сърцето. Нарушенията на проводимостта и на сърдечния ритъм се срещат често както при хора със структурни сърдечни заболявания (например при исхемична болест, клапни пороци и др.) така и при хора без установено структурно засягане на сърцето.

Установяването на ритъмно или проводно нарушение на сърцето може да стане чрез общопознатите инструментални методи – електрокардиограма или Холтер ЕКГ. Поставянето на точна диагноза обаче често налага провеждането на инвазивно електрофизиологично изследване. Повечето ритъмни нарушения могат да бъдат лекувани с антиаритмични медикаменти. За съжаление ефективността на това лечение не е висока и оплакванията продължават въпреки лечението. В тези случаи метод на лечение с много висока ефективност и шанс за радикално излекуване е катетърната аблация.

Проводните нарушения на сърцето се изявяват със забавен пулс. Утвърден и рутинен метод на тежките форми е имплантацията на електрокардиостимулатор (т. нар. пейсмейкър). Той представлява електронно устройство, което се имплантира подкожно в лявата или дясната подключична област и с помощта на един или няколко електрода, въведени в сърдечните кухини през подключичната вена, подава електрически импулси на сърцето. Някои форми на проводни нарушения на сърцето възникват при пациенти с нарушена функция на лявата камера на сърцето и изискват имплантацията на специални видове пейсмейкъри – т. нар. системи за ресинхронизираща терапия. Този метод на лечение е с доказана ефективност по отношение на подобряване на качеството и продължителността на живота.

, България