НЕВРОЛОГИЯ
НЕВРОЛОГИЯ

Описание

В отделението по нервни болести на „Сити Хоспитал Клиник“ са създадени условия за съвременна диагностика и лечение на множество заболявания на централната и периферна нервна система с акцент върху следните по-важни заболявания: мозъчно-съдови болести, автоимунни болести (множествена склероза, миастения гравис), дегенеративни заболявания, заболявания на периферната нервна система (радикулити, дискови хернии, плексити, невропатии), епилепсия, деменции и състояния, свързани със световъртеж, главоболие, болки в гърба и кръста, невротични състояния и др.

Основно ядро на отделението е модерният комплексен център за лечение на мозъчни инсулти в острата фаза, създаден по изискванията на Българските стандарти по неврология, както и според Европейските (European Stroke Organization) и американски препоръки. В отделението по нервни болести се приемат по спешност пациенти с остри мозъчносъдови заболявания по следните клинични пътеки:

(1) исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
(2) исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
(3) паренхимен мозъчен кръвоизлив
(4) субарахноиден кръвоизлив
(5) тромбози на мозъчни вени и дурални синуси

Извършва се модерно диагностично уточняване и профилактика на пациентите с транзиторни исхемични атаки (ТИА), съдова деменция и други редки мозъчно-съдови болести (МСБ). Разкрити са 10 легла, снабдени с всички необходими средства за лечение и обгрижване на болните. Работи се на смени, като е осигурена спешна неврологична помощ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

Екипът на отделението се състои от невролози със специалност и сертификати по основните високоспециализирани дейности, и се ръководи от доцент д-р Марко Клисурски, дм.

, България