ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Описание

Отделението по Гастроентерология е водещо звено в специалностите на Общата вътрешна медицина. Отличителната черта на специалността е интердисциплинарният й характер, обусловен от наличието на припокриващи се области с други медицински специалности с хирургична и терапевтична насоченост. Когато Вие или членове на Вашето семейство се нуждаят от рутинно проследяване или високо специализирани медицински грижи в областта на стомашно-чревните и жлъчно-чернодробни заболявания, както и при болестите на панкреаса, нашият екип ще Ви помогне да намерите не само отличен специалист, но и възможност за комплексен подход към здравния проблем.

Отделението по Вътрешни болести осигурява целогодишно навременна, постоянна, специализирана, достъпна медицинска помощ в областта на гастроентерологията, хепатологията и болестите на панкреаса. Това включва специализирани консултации, амбулаторно и болнично планирани, а в условията на спешност – медицински дейности, покриващи и общата вътрешна медицина.

, България