СЪДОВА ХИРУРГИЯ
СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Описание

Отделението по Съдова хирургия извършва диагностика и съвременно и ефективно лечение на артериалните и венозни заболявания: всички форми на атеросклероза, тромбози и емболии на периферни артерии, аневризми, венозни тромбози и тромбофлебити, варикоза, съдови травми и артерио-венозни малформации. Отделението по Съдова хирургия работи съвместно с отделението по Ангиология и флебология като лекува комплексно артериалните и венозни заболявания. Екипът на отделението разполага с леглова база и две операционни, състои се от пет съдови хирурзи и се ръководи от д-р Стефан Стефанов.

, България