АНГИОЛОГИЯ И ФЛЕБОЛОГИЯ
АНГИОЛОГИЯ И ФЛЕБОЛОГИЯ

Описание

Отделението по Ангиология и флебология извършва диагностика и лечение на артериалните и венозни заболявания и е единствената подобна структура в България. Отделението е част от клиниката по Кардиология и ангиология. Съвместното функциониране на двете специалности позволява комплексен подход в лечението на сърдечно-съдовите заболявания и също е уникално за България. То позволява ефективно лечение на всички форми на атеросклерозата, на венозните тромбози и белодробни емболии. Отделението по инвазивна кардиология работи съвместно с отделението по Ангиология и флебология като лекува ендоваскуларно артериалните и венозни заболявания. Екипът на отделението се състои от пет ангиолози и се ръководи от професор Лъчезар Гроздински, дмн.

, България