АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Описание

Цел на отделението по интензивно лечение е да осигури висококачествено 24-часово лечение и наблюдение на пациенти с нарушени витални функции, отговарящо на всички световни стандарти за интензивно лечение. В отделението работят висококвалифицирани лекари интензивисти и специалисти по медицински грижи, чиято основна задача е да осигурят медицински грижи, гарантиращи сигурен и безопасен изход на лечебния процес.

Отделението по интензивно лечение е специализирано в лечение на пациенти след:

  • кардио-хирургични операции
  • съдови операции
  • интензивно лечение на пациенти с миокарден инфаркт
  • интензивно лечение на пациенти след мозъчен инсулт
  • интензивно лечение на пациенти след ендопротезиране на аорта
  • интензивно лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност
  • интензивно лечение на пациенти с остра бъбречна недостатъчност.
, България