За нас

Мисията на болницата е да  осигурява качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението.

Съгласно разрешението за лечебна дейност, Първа МБАЛ София ЕАД осъществява диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ, рехабилитация, диагностика и консултации, вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор, клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство, учебна и научна дейност.

Приемът на пациенти се осъществява в кабинетите на Консултативно -диагностичния блок, намиращ се на партера и първия етаж на болницатата.

Пациентите се приемат веднага или се включват в “лист за чакащи”, чрез който се планира датата на приема.

Постъпващите за планирано лечение пациенти се приемат всеки работен ден във времето от 08:00 до 12:30 часа, след регистрация на болничната регистратура. Постъпващите по спешност се хоспитализират по всяко време.На основание чл.50 от ЗЗО, при ползване на болнична медицинска помощ лечебното заведение, изисква от лицата представяне на документи, удостоверяващи самоличността им съгласно Закона за българските лични документи. Документите се представят при постъпване и при напускане на лечебното заведение.

При приемане препоръчително е пациентът да носи със себе си направление за хоспитализация от общопрактикуващ лекар или специалист и всички стари документи и изследвания, касаещи досегашното му здравословно състояние. В момента на приема пациентът, членовете на семейството му или придружаващото го лице се информират за предлаганата медицинска помощ, терапевтичния план.
Пациентите, които постъпват за лечение по “клинична пътека” и нямат група индвалидност /Решение на ТЕЛК/ заплащат 5,80 лева на ден за времето на престоя / не повече от 10 дни за календарна година/.

На първият етаж на болницата са разположени общопрактикуващи лекари, които са в непрекъснната навременна колаборация с високотехнологичните структури на Първа МБАЛ София ЕАД.

Всички желаещи да сменят своя личен лекар или да направят своя първоначален избор, могат да се обърнат към следните общопрактикуващи лекари:

Д-р Петкова каб. № 35 , тел.02 8059 200

Д-р Горанова каб. № 30 , тел 02 8059 364

Д-р Георгиева каб.№ 28 , тел.02 8059 384

Д-р Янев каб. № 40 , тел.02 8059 287

В Консултативно диагностичния блок се намират следните кабинети :

Партер

№ 20 Кардиологичен кабинет

№ 5 Кабинет по нервни болести

№ 8,9,10 Кабинети по УНГ болести

№ 11 Кабинет по очни болести

Първи етаж

№ 22 Кабинет по урология

№ 39 Кабинет ултразвукова АГ диагностика

№ 33 Кабинет кожни болести

I МБАЛ София създаде публикация
2016
​На 1 и 2 февруари в Първа градска болница, София 248 медицински сестри ще се обучават на нови и добри практики за контрол на диабет тип 1
default image
​На 1 и 2 февруари в Първа градска болница, София 248 медицински сестри ще се обучават на нови и ...

На 1 и 2 февруари от 9:30 часа в залата на Първа градска болница, София 248 медицински сестри ще ...

Публикации

​На 1 и 2 февруари в Първа градска болница, София 248 медицински сестри ще се обучават на нови и добри практики за контрол на диабет тип 1
Публикация
​На 1 и 2 февруари в Първа градска болница, София 248 медицински сестри ще се обучават на нови и добри практики за контрол на диабет тип 1