Отделение  по урология
Отделение по урология

Описание

Отделението по урология се намира на 2-рия етаж на болницата.

Извършват се пълен комплект Ехографски, Доплерови и Ендоректални изследвания на всички отдели на пикочо-половата система, както и:

- Рентгенови, Компютъртомографски и МРА изследвания на пикочо-половата система;

-Пълен обем Ендоскопски и Ro скопични и графични методи на изследване;

-ЕКЛТ на бъбречно-каменната болест /извънтелесно разбиване на камъни с електромагнитни вълни/;

-Пълен обем Трансуретрална хирургия на долните пикочни пътища/простатна жлеза и пикочен мехур/, стеснения на канала, склероза на шийката, простатна хиперплазия, тумори на пикочния мехур, стеноза на уретралните отвърстия, калкулоза на долните отдели на уретерите, отворени оперативни интервенции в пълен обем върху половата система, долните пикочни пътища, уретерите и бъбреците.

1000, София, България, бул. Патриарх Евтимий № 37