Отделение  по неонатология
Отделение по неонатология

Описание

Отделението по неонатология се намира на 5-тия етаж на болницата .

Приемат се новородени деца с повишен риск, родени с ниско и екстремно ниско тегло, които се нуждаят от интензивни и слединтензивни грижи, за преодоляване на перинаталните медицински проблеми и последващата им подготовка за отглеждане в домашна обстановка. Отделението по неонатология разполага с 28 легла, 24 кувьоза, монитори и апаратура, необходима за постигане на посочените цели.

1000, София, България, бул. Патриарх Евтимий 37