Клиника  по вътрешни болести
Клиника по вътрешни болести

Описание

Състои се от 4 отделения и осъществява денонощен прием на пациенти по всички специалности на вътрешната медицина.

Работят утвърдени специалисти с богат опит и умения и прилагат лечебни програми с доказана ефективност.

Клиниката се ръководи от хабилитиран специалист - доцент по белодробни болести.

1000, София, България, бул. Патриарх Евтимий 37
+35928059205