Последователи
Славея Панева
Моника  Деянова Петкова
д-р Велислава Иванова Александрова
доц. Павлина  Глоговска, дм
доц. Павлина Глоговска, дм
Пневмология и фтизиатрия
д-р Йорданка Димитрова
д-р Йорданка Димитрова
Клинична хематология
д-р Соня Чакърова
г-жа Таня Заркова
г-жа Таня Заркова
Психиатрични грижи (за медицински сестри и фелдшери)
д-р Николай  Брайнов
д-р Николай Брайнов
Общопрактикуващ лекар
д-р Полина Цекова
д-р Полина Цекова
Клинична лаборатория
д-р Захари Зарков, дм
Светла Петрова
Светла Петрова
Обществено здравеопазване
проф. Петко Ненков Салчев, дм
проф. Петко Ненков Салчев, дм
Социална медицина и здравен мениджмънт
Атанаска Илиева
Атанаска Илиева
Студент по обществено здраве